[:en]HOME[:ru]HOME[:hy]ԳԼԽԱՎՈՐ[:]

[:en]

The LucyTour Hotel Resort family and staff welcome you to our home!

We created this resort from one simple idea, offer fine year-round European style luxury in the secret jewel that is the Vayots Dzor region of Southern Armenia.
Vayots Dzor offers the traveler a wide range of sites and activities. From 8,000 year old petroglyphs to 1,000 year old churches and monasteries to powerful yet peacefully beautiful mountain ranges, caves and rivers, there are sites for all interests.
But, what we hope you will remember after your visit with us is the warmth and hospitality that is uniquely Armenian.
Whether your plans include backpacking or bicycling through our rugged mountain trails, skiing or snow-shoeing or other winter-time sports, or simply relaxing in our spa or sauna, we know you will experience luxury on par with fine European resorts.
[thumbnails_gallery images_from_media_library=”IMG_4264,IMG_4245,IMG_4244,IMG_4243,IMG_3967,IMG_4244,IMG_4245,,IMG_4246,IMG_4247,IMG_4248,IMG_42449,IMG_4250,IMG_4251,IMG_4263,IMG_4265,IMG_4287,IMG_4293,IMG_4296,IMG_4297,IMG_4309,IMG_4318,IMG_4484,IMG_4492,IMG_4494,IMG_4495,IMG_4501,IMG_4541,IMG_4545,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4645,IMG_4647,IMG_4653,IMG_4654,IMG_4656,IMG_4699,IMG_4700,IMG_4702,IMG_4735,IMG_4743,IMG_4744,Dsc_0204,Dsc_0334,Dsc_0344,Dsc_0348,Dsc_1291,IMG_8293,IMG_8675-Copy”]

Welcome, relax and enjoy!

Sincerely,
the LucyTour family

[:ru]

The LucyTour Hotel Resort family and staff welcome you to our home!

We created this resort from one simple idea, offer fine year-round European style luxury in the secret jewel that is the Vayots Dzor region of Southern Armenia.
Vayots Dzor offers the traveler a wide range of sites and activities. From 8,000 year old petroglyphs to 1,000 year old churches and monasteries to powerful yet peacefully beautiful mountain ranges, caves and rivers, there are sites for all interests.
But, what we hope you will remember after your visit with us is the warmth and hospitality that is uniquely Armenian.
Whether your plans include backpacking or bicycling through our rugged mountain trails, skiing or snow-shoeing or other winter-time sports, or simply relaxing in our spa or sauna, we know you will experience luxury on par with fine European resorts.
[thumbnails_gallery images_from_media_library=”IMG_4264,IMG_4245,IMG_4244,IMG_4243,IMG_3967,IMG_4244,IMG_4245,,IMG_4246,IMG_4247,IMG_4248,IMG_42449,IMG_4250,IMG_4251,IMG_4263,IMG_4265,IMG_4287,IMG_4293,IMG_4296,IMG_4297,IMG_4309,IMG_4318,IMG_4484,IMG_4492,IMG_4494,IMG_4495,IMG_4501,IMG_4541,IMG_4545,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4645,IMG_4647,IMG_4653,IMG_4654,IMG_4656,IMG_4699,IMG_4700,IMG_4702,IMG_4735,IMG_4743,IMG_4744,Dsc_0204,Dsc_0334,Dsc_0344,Dsc_0348,Dsc_1291,IMG_8293,IMG_8675-Copy”]

Welcome, relax and enjoy!

Sincerely,
the LucyTour family

[:hy]

Այստեղ դու ոչ միայն զբոսաշրջիկ ես, այլ նաև սպասված հյուր:

Սա մի առեղծվածային վայր է, որտեղ կարող ես տեսնել հազարամյակների խորքից եկող զարմանալի ժայռապատկերներ` ժամանակի հավատալիքների, կենցաղի, տիեզերքի ու բնության:
Այստեղ բերդերի լռության մեջ կարող ես լսել զինվորի կանչն ու զենքի շաչում, կարող ես մտնել քարանձավներ ու հաղորդակից լինել նախամարդու ապրելաձևին ու կենցաղին, ապշել բարձրաբերձ հզոր լեռների գեղեցկությամբ և զմայլվել այդ լեռներում ապրող ժողովրդի հյուրասիրությամբ, պարզությամբ և օգնելու պատրաստակամությամբ:
Կարող ես այցելել նրբագեղ ճարտարապետությամբ ստեղծված Աստվածային պատկերներով քանդակված եկեղեցիներ ու վանքեր: Կամ պարզապես կարող ես վայելել հանգիստը Վայոց ձորի գեղատեսիլ ու խաղաղ վայրերից մեկում գտնվող «Լուսիտուր» Հյուրանոց Հանգստի Գոտում:
Քեզ բարի տպավորություններ և հանգիստ:

[thumbnails_gallery images_from_media_library=”IMG_4264,IMG_4245,IMG_4244,IMG_4243,IMG_3967,IMG_4244,IMG_4245,,IMG_4246,IMG_4247,IMG_4248,IMG_42449,IMG_4250,IMG_4251,IMG_4263,IMG_4265,IMG_4287,IMG_4293,IMG_4296,IMG_4297,IMG_4309,IMG_4318,IMG_4484,IMG_4492,IMG_4494,IMG_4495,IMG_4501,IMG_4541,IMG_4545,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4555,IMG_4573,IMG_4581,IMG_4591,IMG_4645,IMG_4647,IMG_4653,IMG_4654,IMG_4656,IMG_4699,IMG_4700,IMG_4702,IMG_4735,IMG_4743,IMG_4744,Dsc_0204,Dsc_0334,Dsc_0344,Dsc_0348,Dsc_1291,IMG_8293,IMG_8675-Copy”]

Սիրով սպասում ենք քեզ,

«Լուսիտուր» Հյուրանոց Հանգստի Գոտի

[:]